New Agent

รับสมัครตัวแทน โครงการมืออาชีพ

      ชาย หญิง อายุ 25-45 ปี

วุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ มัธยมปลาย

• ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ดี

• มีบุคลิกภาพที่ดี ทัศนคติที่ดี

• รักงานบริการ ชื่อสัตย์ สุจริต

• สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามระบบ

• ขับรถมอเตอร์ไชต์ หรือรถยนต์ได้ พร้อมมี ใบขับขี่

• ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย

• มีความสำเร็จจากอาชีพเดิมพิจารณาเป็น พิเศษ

• ไม่มีประสบการณ์ก็รับพิจารณา สอบสัมภาษณ์

ผลตอบแทน จาก อาชีพ

• ค่าคอมมิชชั่น จากการขาย

• โบนัสประจำไตรมาส

• โบนัสประจำปี

• คุณวุฒิท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ ฟรี

• เติบโตแบบก้าวกระโดด

• ไม่ระบุเวลาทำงาน

• มีการอบรมงานขาย

• ส่งเสริมการเจริญเติบโต

• สวัสดิการฟรี ตามกฏเกรณ์บริษัท

โทร 096-6356449/ 096-6366294

Line 

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ