แผนสุขภาพเด็กดี 6200

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
 
จ่ายผลประโยชน์เพิ่มอีก 70%
ของค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิ์สำหรับหมวดค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ และหมวดค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ กรณีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดของแต่ละแผนตามเงื่อนไขบริษัทฯ
checkimg
 
ผลประโยชน์ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
สูงถึง  36,000 บาท (สำหรับสุขภาพดี 6200)
checkimg
 
ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจในห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก
สูงถึง 14,000 บาท (สำหรับสุขภาพดี 6200)

แผนสุขภาพดี 6200

 
 

สุขภาพดี 6200
เบี้ยสุดคุ้ม สำหรับใช้ในโรงพยาบาลค่าห้องและค่าอาหารไม่เกิน 6200 ต่อวัน ผลประโยชน์สูงสุดต่อการรักษาหนึ่งครั้ง 1,100,000 บาท

 • ค่าห้อง 6,200 บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน 75 วันต่อครั้ง โรงพยาบาลค่าห้องสูงๆ เช่น พญาไท , สมิติเวช ควรเลือกแผนนี้
 • I.C.U. ไม่เกิน 12,400 บาท/วัน ไม่เกิน 20 วัน/ครั้ง
 • ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ ไม่เกิน 1,200 บาท/วัน ไม่เกิน 75 วัน/ครั้ง
 • ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง ไม่เกิน 1,600 บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน 20 วัน/ปี
 • ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ (เช่น ค่ายา เวชภัณฑ์ต่าง ๆ) ไม่เกิน 45,000 บาท/ครั้ง เบิกได้ตามจริงไม่เกินผลประโยชน์สูงสุด
 • ถ้าค่าใช้จ่ายจริงของหมวด “ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ” เกินสิทธิ์ที่เคลมได้ บริษัทชดเชยส่วนเกินให้ 70% ของส่วนเกิน
 • ค่าแพทย์วิสัญญี ไม่เกิน 18,000 บาท/ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมห้องผ่าตัด ไม่เกิน 36,000 บาท/ครั้ง
 • ค่าแพทย์ผ่าตัด ไม่เกิน 120,000 บาท/ครั้ง
 • ค่าแพทย์ผ่าตัด จะเบิกได้ตามอัตราที่กำหนดในกรมธรรม์ เช่น ไส้ติ่งได้ 40% และจ่าย เป็น%ตามตารางนั้นๆ
 • ถ้าค่าแพทย์ผ่าตัด เกินสิทธิ์ที่เคลมได้ บ.ชดเชยให้ตามอัตราการผ่าตัด เช่น ไส้ติ่ง มีส่วนเกิน 10,000 บาท จะคิดชดเชยจาก 40% ของ 10,000 = 4,000 แล้วชดเชย 70% ของ 4,000 = 2,800
 • มี opd เฉพาะอุบัติเหตุ ไม่เกิน 12,000 บาท/ครั้ง
 • Follow up ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ภายใน 30 วันหลังจากกลับบ้านแล้ว
 • ถ้ากลับไปด้วยโรคเดิมภายใน 90 วัน จะใช้วงเงินเดิมที่เหลืออยู่ แต่ถ้ากลับเข้ารพ. ด้วยโรคใหม่ ใช้วงเงินใหม่ทันที
 • ค่ารักษาต่อครั้งรวมทั้งหมดแล้วไม่เกิน 1,100,000 บาท/ครั้ง
 • มีประกันชีวิต ทุนประกัน 100,000 บาท (ค่าเบี้ยรวมมาแล้ว)
 • มีค่าชดเชยรายวัน ๆ ละ 1,000 บาท 
 • หมายเหตุ
  • มีระยะเวลารอคอย หลังกรมธรรม์อนุมัติ

   - 30 วัน สำหรับกรณีเจ็บป่วยทั่วไป  90วันอยู่ในช่วงสำรองจ่าย ทุกกรณี
   - 120 วัน สำหรับโรคร้ายแรง ได้แก่ เนื้องอก มะเร็งทุกชนิด, นิ่วทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อน, การตัดต่อทอลซิน ต่อมอดีนอยด์, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่, เส้นเลือดขอดที่ขา, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก

   ไม่คุ้มครอง 
   - โรคเรื้อรังที่เป็นมาก่อนทำประกัน และภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด 
   - โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แบบฟอร์มติดต่อกลับ