หน้าใหม่

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
 
จ่ายผลประโยชน์เพิ่มอีก 70%
ของค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิ์สำหรับหมวดค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ และหมวดค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ กรณีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดของแต่ละแผนตามเงื่อนไขบริษัทฯ
checkimg
 
ผลประโยชน์ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
สูงถึง 30,000 บาท(สำหรับสุขภาพดี 4200) 
checkimg
 
ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจในห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก
10,000 บาท (สำหรับสุขภาพดี 4200)

สุขภาพดี 4200 
- ค่าห้อง 4,200 บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน 75 วันต่อครั้ง 
- I.C.U. ไม่เกิน 8,400 บาท/วัน ไม่เกิน 20 วัน/ครั้ง
- ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ ไม่เกิน 1,000 บาท/วัน ไม่เกิน 75 วัน/ครั้ง
- ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง ไม่เกิน 1,400 บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน 20 วัน/ปี
- ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ (เช่น ค่ายา เวชภัณฑ์ต่าง ๆ) ไม่เกิน 35,000 บาท/ครั้ง เบิกได้ตามจริงไม่เกินผลประโยชน์สูงสุด
- ถ้าค่าใช้จ่ายจริงของหมวด "ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ" เกินสิทธิ์ที่เคลมได้ บริษัทชดเชยส่วนเกินให้ 70% ของส่วนเกิน 
- ค่าแพทย์วิสัญญี ไม่เกิน 15,000 บาท/ครั้ง
- ค่าธรรมเนียมห้องผ่าตัด ไม่เกิน 30,000 บาท/ครั้ง
- ค่าแพทย์ผ่าตัด ไม่เกิน 100,000 บาท/ครั้ง 
- ค่าแพทย์ผ่าตัด จะเบิกได้ตามอัตราที่กำหนดในกรมธรรม์ เช่น ไส้ติ่งได้ 40%
- ถ้าค่าแพทย์ผ่าตัด เกินสิทธิ์ที่เคลมได้ บ.ชดเชยให้ตามอัตราการผ่าตัด เช่น ไส้ติ่ง มีส่วนเกิน 10,000 บาท จะคิดชดเชยจาก 40% ของ 10,000 = 4,000 แล้วชดเชย 70% ของ 4,000 = 2,800 
- มี opd เฉพาะอุบัติเหตุ ไม่เกิน 10,000 บาท/ครั้ง
- Follow up ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ภายใน 30 วันหลังจากกลับบ้านแล้ว 
- ถ้ากลับไปด้วยโรคเดิมภายใน 90 วัน จะใช้วงเงินเดิมที่เหลืออยู่ แต่ถ้ากลับเข้ารพ. ด้วยโรคใหม่ ใช้วงเงินใหม่ทันที
- ค่ารักษาต่อครั้งรวมทั้งหมดแล้วไม่เกิน 800,000 บาท/ครั้ง 
- มีประกันชีวิต ทุนประกัน 100,000 บาท (ค่าเบี้ยรวมมาแล้ว)
- มีค่าชดเชยรายวัน ๆ ละ 1,000 
หมายเหตุ
มีระยะเวลารอคอย หลังกรมธรรม์อนุมัติ

- 30 วัน สำหรับกรณีเจ็บป่วยทั่วไป 90 วัน อยู่ในช่วงสำรองจ่ายทุกกรณี

- 120 วัน สำหรับโรคร้ายแรง ได้แก่ เนื้องอก มะเร็งทุกชนิด, นิ่วทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อน, การตัดต่อทอลซิน ต่อมอดีนอยด์, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่, เส้นเลือดขอดที่ขา, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก

ไม่คุ้มครอง 
- โรคเรื้อรังที่เป็นมาก่อนทำประกัน และภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด 
- โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ