แผนประกันสุขภาพรูปแบบใหม่ หมดห่วงค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิ์จากสวัสดิการ

ผลประโยชน์

เลือกแผนประกันสุขภาพตามความต้องการทั้ง
แบบประกันสุขภาพแบบเลือกได้ และ แบบสำเร็จรูป
 
ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับ
ค่าล้างไต ค่ารักษาเคมีบำบัด รังสีบำบัด
 
เลือกความคุ้มครองแผนสุขภาพเพิ่มเติม
ผู้ป่วยในแบบเติมเต็ม และ/หรือ ผู้ป่วยนอก
 
 

 
ครอบคลุมทุกอาณาเขตทั่วโลก
เลือกความคุ้มครองสูงสุดถึง 100 ล้านบาท

แบบฟอร์มติดต่อกลับ