ยืดเวลาแห่ง ความสุข ไม่หยุดกับโรคร้าย

ความคุ้มครองชีวิตเพื่อครอบครัว

ชำระเบี้ยสั้น คงที่ตลอดสัญญา

• คุ้มครอง 70 โรคร้ายแรง

• สบายใจ ไม่เสียเปล่า

• เครมได้หลายครั้ง

• ลดหย่อนภาษีได้

 •แนบสัญญาเพิ่มเติมได้

• ทุนขั้นต่ำ100,000 สูงสุดถึง 5,000,000 บาท