เหมาจ่าย 70 ล้าน

มีระยะเวลารอคอย 

-  การรักษาอาการเจ็บป่วย นับวัน หลังจากกรมธรรม์อนุมัติครบ 30 วัน สำหรับกรณีเจ็บป่วยทั่วไป 

- 90 วันอยู่ในช่วงสำรองจ่าย
- 120 วัน สำหรับโรคร้ายแรง ได้แก่ เนื้องอก มะเร็งทุกชนิด, นิ่วทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อน, การตัดต่อทอลซิน ต่อมอดีนอยด์, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่, เส้นเลือดขอดที่ขา, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก

ไม่คุ้มครอง 
- โรคเรื้อรังที่เป็นมาก่อนทำประกัน และภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด 
- โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แบบฟอร์มติดต่อกลับ