เหมาจ่าย

แบบเหมาจ่าย i healthy ประกอบด้วย 5 แผน ทั้ง เพศ ชาย หญิง รับอายุรับ ประกัน ตั้งแต่ อายุ 16-80 ต่ออายุ ถึง 85 ปี แบบประกัน ที่เน้นเรื่อง ของค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยใน และ ผู้ป่วยนอก