รู้จักเรา

สำนักงาน กรุงไทยแอกซ่า 83 จี จังหวัดภูเก็ต ให้บริการ ปรึกษา วางแผนงานประกันชีวิตและสุขภาพ หลากหลาย แบบประกันให้เลือก ผ่าน ระบบตัวแทน มือ อาชีพ ที่พร้อมให้บริการ ตัวแทนมีประสบการณ์  

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

สำนักงาน ก่อตั้ง มาเมื่อ ปี 2561 

ดำเนิดการมา เป็นเวลา 3 ปี 

ภายใต้ แนวคิค: ไปด้วยกันไปได้ไกล ไปเป็นทีม.

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย สินค้า สุขภาพ มรดก เกษียณ สะสมทรัพย์